Bård Inge Sørfonn. Arkivfoto: Kjetil Rydland

Bård Inge Sørfonn (KrF) lurer på kva prosedyrar Fitjar kommune har om drikkevasskjelda vår skulle bli forureina.

– I nyheitene har me høyrt om vassverket på Askøy og forureininga av drikkevasskjelda der, skriv Sørfonn i eit spørsmål til utval for plan og miljø.

6.juni forstod Askøy kommune at noko var gale etter at titals personar vart sjuke med diare, feber og mageknip. Talet har sidan auka til fleire tusen sjuke.

NRK skriv at kjelda til sjukdommen trurlg er eit gamalt høgdebasseng på Øvre Kleppe. Her har ein funne både tarmbakteriane E.Coli, Clostridium og intestinale enterokokker.

– Det har komme fram i ROS-analysen(risiko- og sårbarheitsanalyse) for Askøy at dei ville vera dårlig førebudd på ein slik situasjon, skriv Sørfonn.

Bård Inge Sørfonn spør kva prosedyrar Fitjar kommune har om vasskjelde vår skulle bli forureina, og kva beredskap kommunen har i ein slik situasjon.

Spørsmålet vert handsama i morgondagens utvalsmøte for plan og miljø. Truleg vil Sørfonn og resten av utvalet få svar frå kommune då.