No er den nye stien mellom Mosavatnet og Tindaslottet er ferdig merkt, etter at spreke menn frå Stord Fitjar Turlag har vore til fjells i dag.

Toralv Røen toppa laget då han tok oss med til fjells for å gjera ferdig den nye turstien til Tindaslottet. Den nye traseen som me merkte med trepinnar for snart eit halvt år sidan, har så smått blitt teken i bruk. Og no bør alt liggja vel til rette, etter at me har merkt stien frå Mosavatnet til Tindaslottet på forskriftsmessig måte.

I dag hadde Toralv Røen fylt bilen med pålar, skilt og raudmåling før me køyrde til Svartavatnet. Derfrå er det akkurat ein times gange til den nye stien startar, i hallinga ovanfor Mosavatnet.Den nye stien følgjer i store trekk stien som er merkt på kartet over Stord og Fitjar. I dag sette me opp namneskilt og mura fleire nye vardar.

Og Toralv Røen måla perfekte T-ar på dei nye vardane. Dermed er det merkt ein fin rundtur via Tidaslottet. Den bør no vera lett å finna for kven som helst.

– Dei som ikkje klarer å finna fram no, bør vurdera om dei skal la vera å gå til fjells! smiler Toralv Røen etter ein strevsam, men triveleg dag i fjellet i godt selskap.