Onsdag 7. november kjem den profilerte pastoren og forkynnaren Sten Sørensen jr til Fitjartun.

«Sten er respektert og mykje brukt på tvers av frikyrkjelege kyrkjesamfunn i Norge, og han har alltid mykje å gje tilhøyrarane.» Det er Frank Håvik som skriv dette i ei pressemelding, og han skriv vidare:

«59-åringen har dei siste åtte åra vore pastor i Lyngdal misjonskirke, men har tidligare vort baptistpastor i meir enn 20 år. Han har òg vore innom pinserørsla og Dei Frie Evangeliske Forsamlingar som pastor.

Tre stillingar.
Sten Sørensen sluttar i Lyngdal misjonskirke i haust, og no går han inn i tre ulike stillingar. I tillegg til å vere baptistpastor, skal han marknadsføre Sarons Dal overfor norske kyrkjelydar, og han skal vere pastor i Sentrumskirken i Haugesund. I tillegg skal han vere forlagsredaktør i Hermon Forlag.

«Det er tre spennende oppgaver jeg går inn i. Både arbeidet i Sentrumskirken, Hermon forlag og Sarons Dal er viktige for Guds rike. Jeg ser fram til alle jobbene,» seier Sørensen, som blir buande i Lyngdal.

– Tre av barna våre går på skule i Lyngdal, så det er naturleg for oss å bli buande i kommunen. Dessutan er Lyngdal misjonskirke ei god menighet for oss som familie. Det betyr også mykje for oss, seier Sten Sørensen.