Styreformann Helge Møgster kunne heller ikkje i kveld seie noko meir om korleis det vil gå med Fitjar Mek. Fitjarposten  følgjer saka, og kjem på nett med nytt, så snart me veit noko meir.