Frå Aarbø og nokre hundre meter nordover fall det ned fire tre på fv. 545 i ettermiddag. Her er Gaute Aarbø i ferd med å fjerne det siste.
Foto: Håkon C. Hartvedt.

Også på andre sida av vatnet, i området ved Synningo, har det falle ned fleire tre. Nokre av dei på straumleidningar.

I det heile herjar «Nina» noko heise. I skrivande stund fortel TV2 at dette er det verste vêret i Bergensområdet på 20 år. Folk vert oppfordra til å halde seg inne.