Jonsokbål på Vestbøstad. Foto: Jostein Helle, Vestbøstad Vel.

Det har etter kvart blitt lenger mellom dei heilt store fellesbåla på jonsokafta, men velforeiningar og andre held oppe tradisjonen etter beste evne, og blei vesigna med sol og godvër over båla sine i går kveld.

Vestbøstad Vel er blant dei som held oppe tradisjonen, og Jostein Helle har sendt oss eit fint bålbilete, som me synest fortener å koma «på trykk».

Vellaget inviterte store og små til samling i strando søndag ettermiddag, og mange nytta høvet til grilling og bålkos.

Godvêret sette ein ekstra spiss på feiringa, noko som òg går fram av biletet.