Vestbøstad Vel minner om St. Hans-feiring på strando klokka 17.00.

Vestbøstad Vel sine heimesider kan du følgja med på kva som elles skjer på Vestbøstad.