Mange Dåfjordingar var samla  på Fotballbanen i Fiskaneset i går kveld for å feira St. Hans.

Langbord var dekka og her var grilling, gjettekonkransar,leikar og bålbrenning. Stemninga var stor blant unge og dei litt eldre.