Livslyst er tittelen på ei sterk utstilling i tekst og bilete i Moster Amfi. Utstillinga vert ståande til 28. juni.

”Den lengste, men og festlegaste, utstillingsopninga me har hatt her i Moster amfi ”, sa

Gerd Helen Selle, då ho takka Bjørg Thorhallsdottir og Annbjørg Sætre Håthun.

Ho hadde då allereie ønskt dei velkomne , me hadde hørt song frå Håkon Vatle og utstillinga var blitt offisielt opna av Arne Birkeland.

Deretter fekk Annbjørg ordet for å presentera seg sjølv og boka si ”Livslyst”, som innleiar med at ho fekk melding frå sjukehuset om at ho hadde brystkreft.Dette skjedde for fem år sidan, og blei svært dramatisk for Annbjørg Sætre Håthun ,som den gongen var programleiar for TV-programmet ”Puls”. Boka handlar om korleis ho arbeidde seg gjennom denne krisa, og korleis ho no kunne greia å stå framfor eit publikum og inspirera andre til å takla alvorlege problem i livet, slik som ho gjorde det med oss.

Den gode veninna hennar, islandske Bjørg Thorhallsdottir , har illustrert boka med sine enkle, men gripande bilete, og dei to utfyller kvarandre perfekt.

 

Bjørg fortalte på sin sprudlande måte om samarbeidet mellom dei to, men også ho har vore gjennom ei tung tid, då ho mista mannen sin, berre 30 år gammal. Ho fortalde om den lange prosessen det er å laga bileta sine ved hjelp av etsings-teknikk, frå ei blank koparplate, gjennom gravering, etsing,lakking, vasking, fargelegging og trykking, til biletet var ferdig. Men det var ikkje, som mange kanskje trur, og som nokre diverre nyttar seg av, berre å fotografera opp nye trykk når det første var ferdig. Nei, kvart nytt bilete må fargeleggjast og trykkast for seg, og kvart nytt bilete kunne bli annleis enn ”originalen”.

 

Ho tok for seg fleire av bileta som hang i salen, og fortalde om tanken bak kvart av dei, og det kunne vera både sorg og glede i bileta.

Utstillinga til Bjørg Thorhallsdottir er årets Mostraspel-utstilling, og blir hengande til 28. juni.

Om ikkje du fekk med den minneverdige opninga, bør du likevel ta turen til Moster amfi og få med deg  utstillinga.