Pensjonistane sin fredagstur samlar mange. Sist fredag var gjengen i Osternes-området.

Eller nærare bestemt  til Gloppo og Sandvikjo. -I alt tok 27 pensjonistar del, fortel Bjørg Vik til fitjarposten.no