I samband med kommunestyremøtet i morgon, ønskjer Dagfinn Brekke (KrF) å stille spørmål til ordføraren. Spørsmålet kan du sjå nedanfor.

 Tilskudd barnehager

På vegne av Fitjar KrF ønsker jeg å stille følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26. september:

Fitjar KrF har i det siste lagt merke til flere oppslag i media vedr. reduserte tilskudd til de private barnehagene. KrF ser viktigheten av det tilbudet de private barnehagene representerer, og forstår deres ønske om forutsigbare økonomiske rammer.

Dagens tilskudd til de private barnehagene beregnes i forhold til hvor stort driftstilskudd den eneste kommunale barnehagen i Fitjar får. Dette fører til variasjoner i tilskuddene fra år til år. I forhold til både nasjonale satser og fylkesgjennomsnittet i Hordland er tilskuddene Fitjar lave.

Har kommunen anledning til å utarbeide fordelingsregler som kan gi de private barnehagene større forutsigbarhet i forventede tildelinger? F.eks ved å gjennomsnittsberegne tildelingene over en tre års periode? Eller er kommunen bundet opp av sentrale fordelingsregler?

Med vennlig hilsen
Dagfinn Brekke
Fitjar KrF