Eit spørjeskjema med fokus på Fitjarøyane, er lagt ut på Fitjar Kommune sine nettsider. Dette spørjeskjemaet er ein del av "Forprosjekt næringsutvikling i Fitjarøyane", som Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor har ansvaret for. Prosjektet som mellom anna vert støtta av Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling, har nye næringar og arbeidsplassar knytt til kystlandskapet vårt som måletsjing, heiter det på Fitjar kommune sine heimesider.

SFLMK ønskjer å vite kva samarbeid som kan vera mogleg mellom næringsliv/bedrifter og eigere/brukere i Fitjarøyane.

Spørjeskjemaet finn du på www.fitjar.kommune.no.