Det meldast om spinnglatte vegar i området vårt i kveld.

Ein personbil har vore utfor vegen på E 39, men fekk raskt hjelp av Falck.

Ein innringar til bladet Sunnhordland, melder om at ein trailar har køyrt utfor vegen ved Vistvik, men truleg er det ikkje personskade her heller, sidan politiet ikkje har fått melding om utforkøyringa.

MEN KØYR FORSIKTIG!