Uvanlege glasmaneter er observert i sjøen ved Kråko.

Ein av våre lesarar har observert uvanlege glasmaneter ved Kråko. Storleiken er frå 3 cm til 10-13 cm. Er det nokon som kjenner til arten?