Vår aviskollega i sør har allereie kåra ny fitjarordførar. Så enkelt er det likevel ikkje.

Sjølvsagt kan det bli slik, og det er ingen tvil om at Høgre har sterke kort på handa under forhandlingane etter det fantastiske resultatet dei fekk i går. Får dei med seg eit parti som har to eller fleire mandat vil dei nok vera der. Både H+Sp, H + Ap og H + KrF vil nok gje Høgre-ordførar.

Det er likevel ikkje avgjort at det vert slik.

Går Ap, Sp og KrF saman, som dei har gjort i svært mange saker i det siste, vil dei ha ni mandat, og dermed fleirtal. I ein slik koalisjon vil det nok bli fire nye år for Harald Rydland.

Spekulasjonane som me gjekk ut med i går om at Frp låg an til å få to mandat, slik at dei og H til saman kunne få fleirtal, ser ikkje ut til å vere reelle. Det partiet som ligg nærast til å få eit ekstra mandat, før slengjarane er talde opp, er KrF.

I løpet av dagen får me truleg vita namn på kva for personar som er valt inn i det nye kommunestyret.