Speidarane på Kretsleiren "Saman for livet" på Fitjar, er no etablert i området nord for Fitjar Kultur- og Idrettsbygg etter at dei har nytta føremiddagen til registrering og rigging.

Leirsjef Karen Margrethe Sture kan fortelje at alt går etter planen, og alt alt så langt ser greitt ut. Det endelege talet på speidarar på leiren ser ut til å ligge på rundt 1470. -Det viktigaste for meg no er å halde kontroll på at ting går som dei skal, smiler Sture til fitjarposten.no, og opplyser om at dei har både sjukepleiar og lege i beredskap om noko skulle koma på.

I foajèen som fungerer som leirkontor, finn vi òg infosjef Tor Egil Matre. Han har allereie fylt mac-en sin med flotte bilete frå leiren. Bilete òg anna stoff frå han, du kan finne på www.kretsleir.no

Troppsjef Helge Eikeland  for Sola KFUK-KFUM kjem bort til registreringsbordet når me står der, og hentar materiell til troppen sin. Han har over 40 speidarar med seg, og får utdelt materiell som vidare skal fordelast til kvar einskild av dei. Alle speidarane på leiren for utdelt t-skjorte, leirhefte, leirmerke og ein spesiell pengesetel som kan brukast på marknaden dei skal ha i morgon ettermiddag.

-Eg har forventningar til at me skal få det veldig kjekt, og bli sveisa godt saman som gruppe. Ein del av speidarane i troppen er på stor leir for første gang, og det kan jo bli litt spennande, men det brukar å gå greitt, seier Eikeland, før han går ut for å dele vidare det han har fått, til dei unge han har med seg.

Høgt oppe i nokre raiar som skal bli til flaggstong, finn me maurane (les arbeidsgjengsfolka) Ann-Karin Larsen og Jian Hau Liu. Dei har vore på plass og jobba med rigging sidan måndag. -Mykje raie-bering, men kjekt, seier dei.

Lenger borte møter me ein smilande jentegjeng ifrå selpatruljen i 1. Os. Dei er på storleir for første gang, og gler seg skikkeleg. -Gutar? Til det berre fniser dei, men fortel at dei gler seg spesielt til marknaden og konserten.

Og konsert vert det.

Måndag klokka 20.00 stiller gruppa "Third Avenue" frå Stavanger på scena i "Moahagen", med frontfigur Øystein Rønnevik. Rønnevik som rauk ut eit stykke ut i Idol-konkurransen i 2004, vart sett på som ein av dei mest rocka deltakarane den gongen. 

Ansvarleg for leirbålopplegget er elles Sofie Bakke Ringstad og Guro Klausen frå Stavanger – og Iselin Eidhammer frå Stord (som ikkje vart til stades då me vitja leiren). Sofie og Guro kan fortelje at det på opningsleirbålet i kveld mellom anna vil bli ein venskapeleg konkurranse  mellom Haugaland og Rogaland – i tillegg til speidarsongar og speidarrop.