-Rådmannen foreslår å leggja ned Sælevik skule, overføra elevar frå Øvrebygda til Rimbareid, sløkkja gatelys, privatisera reinhald og kutta i kultur og bibliotek, skriv "Sunnhordland",  etter det utvida formannskapsmøtet, onsdag. Les meir på www.sunnhordland.no