Førstkomande onsdag vert det songstund på Café Annemor til vanleg tid.

Som vanleg vert det servering, allsong og historier.