Songstundene som har vore på Cafe Annemor, held no fram på «Kafèen», ikkje i Fitjar Seniorsenter som tidlegare annonsert.

 

 

Dette har heile tida vore tanken, men først no har me fått avklart at «Kaféen», som har overteke etter Cafe Annemor i Larsenbygget, kunne ta på seg dette. Første songstund vert allereie førstkomande onsdag, 14.01. kl 18.00. Så vel møtt til alle som likar «dei gode, gamle songane.»