Det vert songstund på Cafe Annemor i kveld klokka 18.30.

På grunn av sjukdom steppar Harald Vik inn for Lars K. Helland. Songstunda i kveld vert då med Jakob, Harald og Håkon. Som vanleg med allsong, anekdotar og servering.