Praise Him. F.v. Kjerstin Stokken, Karin Stokken, Randi Brekke og Karine Lillenes.Elin Sørfonn er òg med i gruppa. Ho sat ved pianoet. Foto: Bjørg Strømme

Dette er berre ei strofe frå  ei av perlene i eit vakkert smykke med tittelen : ”Perler frå Bedehusland”.  Men FOR ei strofe, og FOR ei perle og FOR eit smykke!

Det var ein samanhengande perlerad med solistar, duettar, songgrupper, orkestre og kor, fint og humoristisk bunden saman av programleiar Håkon C. Hartvedt, også han med perler, dvs. gode historiar frå kyrkje og bedehus.

Og sjølvsagt var det, som overskrifta seier, og som det skulle vera, lovprising i alt. Me kan ikkje trekkja fram og kommentera kvar einskild deltakar, for alle la hjarte og sjel i det dei bar fram, men då me til slutt fekk ei avdeling som Håkon kalla ”Gjenhør med Fitjar-kvartetten”, skjøna nok dei fleste at dette blei noko spesielt. Der sat dei tre brørne, tre søner etter Rasmus Rydland: Harald med trekkspelet i lag med Tom og Arve Rydland , og me fekk ein vakker bukett av bedehus-songar som Rasmus var så kjend for.  Den siste kommenterte Tom, og siterte ein replikk som var vanleg der Rasmus var med og song: ”Rasmus, me må ta  Arvingen!” ”Ja, då”, svara Rasmus.  ”Arvingen” fekk dei, og det gjorde me og,  med Arve som solist. Det blei spesielt!

Med alle aktørane på scenen og eit ståande publikum i den fullsette salen, slutta denne gjevande, velsigna  kvelden med ”Namnet Jesus”.

Praise Him. F.v. Kjerstin Stokken, Karin Stokken, Randi Brekke og Karine Lillenes.Elin Sørfonn er òg med i gruppa. Ho sat ved pianoet. Foto: Bjørg Strømme