Det vert søndagsopne butikkar i Fitjar i morgon. Sjå plakat nedanfor,

(Annonse)