«Søndag for dei forfølgde» er ein økumenisk dag der kristne over heile verda står saman i bøn og syner solidaritet med forfølgde og undertrykte trussøsken. I morgon vert dette markert i Fitjar kyrkje.

Det er den lokale foreininga i Norsk Misjon i Øst som vil ha eit lite innslag om dette under gudstenesta i morgon. Vidare vil organisasjonen ha eit møte på Fitjar Bedehus med same tema, tyrsdag kl. 19:30.

På nettsidene til Norsk Misjon i Øst kan me lesa at ein i år vi ha spesielt fokus på Indonesia.

Les meir her.