Fotokonkurransen i samband med Fitjar Sommarguide 2015 er no avslutta. Me fekk inn rundt 80 bilete. Det synest me er svært bra.

Takk til alle som har sendt inn. Resultata kjem i Fitjar Sommarguide som kjem ut på norsk og engelsk i juni 2015.
 Ingressbiletet ovanfor er teke av Siri Haveland Strand. 

Foto: Magne Røed

FSvane

Foto: Siri Haveland Strand

FSvane og fisk

Foto: Siri Haveland Strand

FSvaner og unger

Foto: Rune Aarbø