Send inn dine flottaste sommarbilete frå Fitjar.

I Fitjar Sommarguide 2014 vil me gjerne ha med dine beste sommar- og feriebilte frå Fitjar – send inn dine blinkskott og bli med i trekninga av gåvekort.

1. premie: Gåvekort kr. 1.500,-

2.-5. premie: Gåvekort kr. 250,-

For andre bilete som blir brukt, deler me ut flaxlodd.

Ved å senda inn bilete gjev du Fitjarposten rett til å bruka desse i komande utgåver av Fitjarposten, Fitjar sommarguide og nettstaden fitjarposten.no. Du kan sjølvsagt senda inn så mange bilete du vil.

PS: Skriv litt om kor bileta er tekne, kven som er på bileta og kven som er fotograf.

NY FRIST 25. mai!

Send sommarbilete til:

Fitjarposten – Liarhaugvegen 8 – 5419 Fitjar

e-post: post@fitjarposten.no

Merk brev/e-post: “Sommarbilete”