Send inn dine flottaste sommarbilete frå Fitjar.

I Fitjar Sommarguide 2011 vil me gjerne ha med dine beste sommar- og feriebilte frå Fitjar – send inn dine blinkskott og bli med i trekninga av gåvekort.

1. premie: Gåvekort kr. 1.500,-

2.-5. premie: Gåvekort kr. 250,-

For andre bilete som blir brukt, deler me ut flaxlodd.

Ved å senda inn bilete gjev du Fitjarposten rett til å bruka desse i komande utgåver av Fitjarposten, Fitjar sommarguide og nettstaden fitjarposten.no. Du kan sjølvsagt senda inn så mange bilete du vil.

PS: Skriv litt om kor bileta er tekne, kven som er på bileta og kven som er fotograf.

Frist 13. mai!

Send sommarbilete til:

Fitjarposten – Liarhaugvegen 8 – 5419 Fitjar

e-post: post@fitjarposten.no

Merk brev/e-post: “Sommarbilete”

 

Sjå sommarbilete her:

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (1)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (2)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (3)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (4)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (5)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (6)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (7)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (8)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (9)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (10)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (11)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (12)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (13)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (14)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (15)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (16)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (17)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (18)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (19)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2011 (20)