Send inn dine flottaste sommarbilete frå Fitjar.

I Fitjar Sommarguide 2009 vil gjerne ha med dine beste sommar- og feriebilte frå Fitjar – send inn dine blinkskott og bli med i trekninga av gåvekort.

1. premie: Gåvekort kr. 1.500,-
2.-5. premie: Gåvekort kr. 250,-
For andre bilete som blir brukt, deler me ut flaxlodd.

Ved å senda inn bilete gjev du Fitjarposten rett til å bruka desse i komande utgåver av Fitjarposten, Fitjar sommarguide og nettstaden fitjarposten.no. Du kan sjølvsagt senda inn så mange bilete du vil.

Frist 12. mai!

Send sommarbilete til:
Fitjarposten – Liarhaugvegen 8 – 5419 Fitjar
e-post: post@fitjarposten.no
Merk brev/e-post: “Sommarbilete”

Bilete frå Fitjar Sommarguide-fotokonkurranse 2008 finn du her