Førskuleungane i Bakken barnehage er no klar for skulestart.

Bakken barnehage hadde sommarfest for barnehageungane, småsøsken og foreldre tysdag 16. juni.

Det var duka for grilling og servering av kaffimat på uteområdet til barnehagen. I tillegg var det kjekk underhaldning av barnehageungane og «uteksaminering» av førskuleungane. Ungane sprang rundt i nye, flotte barnahage t-shorter, og koste seg med å ha foreldra med i barnehagen. Mariahøne-avdelinga, som består av dei yngste i barnehagen, underhaldt og sjarmerte med fleire songar som dei spelte til på ulike sjølvlaga instrument. Blåklokkeungane, som er dei eldste i barnehagen, framførde litt av sitt «Karius og Baktus»-repertoar. Dei kunne verkeleg synga, og imponerte både små og store som høyrde på! Til slutt fekk dei som skal ta til på skulen til hausten kvar si bok som avskjedshelsing frå barnehagen, i tillegg til ein perm med ulike produkt frå den flotte kunstproduksjonen dei har hatt i barnehagen og bilder frå den tida dei har vore der. Permen innehaldt kjekke minne som dei måtte studera, diskutera og visa fram med det same.

Foreldra til barnehageungane ynskjer å takka personalet for den kjærleik og omtanke dei har vist ungane gjennom dette året, og ynskjer dei ein velfortent sommarferie!

Førskuleungane i Bakken barnehage er no klar for skulestart.