No er sommarguiden for 2014 i sirkulasjon. Og i år strekkjer redaktør for guiden, Håkon C. Hartvedt, seg endå lenger for å løfta fram fitjarbygda, mellom anna med ein komplett guide på engelsk.

Han byrjar å få trening i å senda ut desse hefta. Saman med ein god slump pengar frå Fitjar kommune er det Fitjarposten som står for utgivinga.

– Skal me sjå, det er vel… Jammen er det det. Det er jubileum i år. Den første guiden sendte me ut i 2000, så i år er det 15-årsjubileum, resonnerer Håkon C. Hartvedt seg fram til. – Første året var guiden trykt opp i avisformat. Etter den tid har me hatt den i dette formatet, tilnærma Donald-format. Det ligg godt i handa, og Donald har heller ikkje endra formatet sitt på mange år, legg han til med eit smil.

Etter å ha fått heftet opp å gå, har det fått stadig meir vind i segla. I år er guiden større enn nokon gong, med sine 56 sider.  Det er så langt trykt opp 13 000 eksemplar, 2000 opp frå i fjor. I år kjem guiden også ut på engelsk. Hartvedt har fått tilbakemelding, frå hotella spesielt, om at utanlandske gjester har etterspurt materiell om fitjarbygda på engelsk. Som sagt, så gjort. No er han spent på korleis dette forsøket blir mottatt, og tar gjerne imot innspel.

Heftet vert no distribuert til hotell, bensinstasjonar, butikkar og turistinformasjonar, frå Bergen i nord til Haugesund i sør, og på ferjene frå Sandvikvåg. Her vil Hartvedt komma med ei takk til orførar Wenche Tislevoll som bidrog til at ferjene sleppte heftet gjennom nålauget og om bord. Og mannskapa fortel at turistane meir enn gjerne tar med seg sommarguiden når dei skal utforska Fitjar. I tillegg har alle husstandane på heile Stord fått guiden.

Redaktør Hartvedt fortel at han i fjor fekk gode tilbakemeldingar på det oppdaterte kartet midt i, der både myrer, haug og hammar er nøyaktig teikna inn. Særleg kjekt er det at i år ligg fjellet heilt ope og lokkar på gåande, springande og syklande. Det understrekar eit anna aspekt Hartvedt trekkjer fram med guiden. Sjølv om det er mange annonsar, er det òg mykje redaksjonelt stoff.

Hartvedt ønskjer å heile tida ta nye steg. I år er det den engelske utgåva som er det store nyhende. Ein ting han ønskjer å gjera betre til neste år, er den populære konkurransen med sommarbilete. Så langt har ein hatt  innsending av sommarbilete på våren, noko Hartvedt ser er litt ulogisk. Difor fortel han at lesarar alt no kan senda inn sommarbileta for konkurransen til neste år, og seinast innan 15. september.