Grågåsa er på veg sørover, blåbæra er modne, badetemperaturen tek til å bli god, kveldane vert mørkare, turorienteringssesongen er snart over til fordel for jaktsesongen og det regnar i bøtter og spann. Det går utvilsamt mot haust, men me kan fortsatt håpa på fleire fine sommardagar.

Det er over ei veke sidan Fitjarposten fekk den første  meldinga om at store flokkar med grågås var observert på veg sørover. Er ikkje det litt tidleg, undrar enkelte, er det haust allereie. Annar Westerheim i Dåfjorden minner om at sommaren ikkje er over enno, men at gåseflokkane nok er i rute, som vanleg. Etter å ha nytt sommaren i Noreg er dei no på veg til Spania og Nederland, der dei overvintrar.

Endå lenger sidan er det at Fitjarposten fekk melding om at dei først blåbæra var modne. I følgje avisa Sunnhordland skulle ein då venta to veker med å plukka bæra. No er det gått to veker og vel så det, og blåbærskogen ligg der klar og ventar. I fjor var det eit godt blåbær-år med mange blåkledde skogbotnar. I år verkar det som det er litt mindre bær, men heilt sikkert meir enn nok for dei som vil ta bryet med å gå i skogen for å plukka.

Plukka blåbær kan ein og gjera samstundes som ein leitar etter turorienteringspostar. Fleire av desse ligg i fine blåbærområde, og kanskje kan ein då oppdaga nye område der ikkje alle andre går og plukkar. Etterkvart som andreslåtten er i hus, møka har kome ut på bakkane og det vert mørkare om kveldane, tek det til å klø i fingrane til mange hjortejegerar i bygda. Dei førebur seg med skytetrening og skyteprøve på banen i Årskog, og frå og med 15. september er det dei som overtek skogen, fjellet og utmarka. I god tid før jegerane er på veg ut med våpen skal alle turorienteringspostane ryddast inn, så det tek til å hasta for dei som ynskjer å finna fleire postar.

Om to veker er det skulestart. I Øvrebygda er fleire fortsatt bekymra med tanke på den store dammen på sykkelvegen ved Tislavoll. Dette er den einaste gang- og sykkelvegen i Øvrebygda og ligg like ved skulen. Litt regn, så er det ein stor dam der, som ungane må sykla i grøfta for å unngå. Om vinteren frys denne dammen til is og er då skummel både å sykla og gå på. Dei som bur i området håpar kommunen kan ordna med noko form for drenering her, slik at dei kan ha glede av den litle beten med gang- og sykkelveg som dei har. Med alt det regnet me har her på Vestlandet, ikkje berre om hausten men gjennom heile året, er denne store vanndammen eit stadig tilbakevendande problem.

Men haust er det ikkje endå, me vil gjerne ha sommar ei stund til. Ein snartur til Breiavikjo for å sjekka badeliv og badetemperatur er fortsatt ei god oppleving. På trass av overskya ver og nokre regndråpar frå oven, lokka 19-20 grader i lufta i allefall 7 ungar og ein hund uti vatnet. Ungane sa det var lunka og me kunne måla vatnet til heile 19 grader. Med lik temperatur i lufta og vatnet føltes det godt og bada, og ungane koste seg lenge med å hoppa frå den kjekke flytebrygga som vart plassert i Breiavikjo sist sommar.

Så om regnet høljar ned i kveld og det ser mørkt og haustleg ut ute kan i allefall minst 7 stykker seia at dei har hatt ein smak av sommar i dag og.