Grågåsplog over Dåfjorden i går. Foto: Kjetil Rydland.

I går passerte ein flokk på over 100 grågjæser Dåfjorden på veg mot overvintring i sørlegare strok.

Me må berre sjå i augo at sommaren snart er over; det er ingen tvil etter at me såg ein stor flokk grågjæser på veg sørover i går.

Denne flokken kan rekna med å vera trygt ute av norsk luftrom før jakta startar, måndag 10. august. Det er heilt normalt at grågåsa reiser i månadsskiftet jui/august. Annar Westerheim har følgt med på gåsetrekket i 30–40 år, og her kan du sjå kva han skreiv til Fitjarposten for nokre år sidan.

Tidlegare var det vanleg at grågåsa passerte oss i stor høgd for å nå hekkeplassane sine langs kysten oppover til Nordland. Dei fleste gjer nok det enno, men dei siste åra har me hatt hekkande grågås i Skålavikjo og rundt Storavatnet. Ikkja alle bøndene synest dette nye innslaget i det lokale fuglelivet er noko å gle seg over.

Dei fleste grågjæsene overvintrar i Spania eller Nederland, før dei kjem attende til oss til våren for å hekka. Og enkelte grågås reiser ikkje til Syden i det heile, men overvintrar her hos oss.