Tysdag 5. Juni var det sommaravslutning med grilling og kos for  Fitjar-Stord Hundeklubb.

Me var om lag 30 personar med stort og smått, og nokre av våre firbeinte venner var også med. Det skulle jo elles berre mangla, det er jo ein hundaklubb me er!

Maten går unna ved slike høver anten den er svidd eller kald og datt det noko ned på bakken, ja så forsvann jamvel det med…

Loddsal må til skal ein halda nokolunde likevekt på utgifter og inntekter, og det ser ut til at me berga oss den kvelden og. Tusen takk til alle små og store firma og butikkar i Fitjar og på Stord som tilgodeser oss ”tiggarar” på gevinstjakta vår. Kva skulle me gjort utan dykk?

Etter ein runde med natursti, der spørsmåla famna i frå hundar til hagebuskar via fotballspelarar, avslutta me kvelden med trekkinga av dei mange flotte gevinstane. Nokon var heldigare enn endre, slik er det jo ofte, eller kva seier du Gerda?

Så seier me takk for ein fin vårsesong 2007, og ønskjer alle våre to- og firbeinte ein riktig god sommar og velkomne til ein forhåpentleg like flott haustsesong!