-Fredag til laurdag hadde 4H sommeravslutning i Breiavikjo. Der hadde me fått lov til å sova i telt. 

Ikkje alle i 4H ville sove i telt, men var der berre på kvelden.

I løpet av kvelden gjorde me mykje rart. Nokon bada, andre leikte leikar.

Klokka eitt sa dei vaksne at me måtte gå i telta og vera rolege. Men eg har no høyrt at da blei litt att og framgåing mellom telta, likevel.

Neste morgon var da å slå ned telta og rydda, og i halv 11 tida var alle gått heim:).