Sommar og sommar fru Blom – me får gjera det beste ut av veret, helsar Anne F. Kjærland. Vebjørn Kjærland i Dåfjorden (6 ½ år) let seg ikkje stoppe av veret, anten det regnar eller sola skin. Det einaste problemet er val av sko; i dag vart det sol, men me er så vane med at det regnar, og då vart valet – shorts og cherrox, helsar mor Anne F. Kjærland.

Foto: Anne F. Kjærland

Ta bilete og send dei inn til fitjarposten.no du og – og del dine sommaropplevingar med andre.

Gløym heller ikkje at du kan senda helsingar og lesarbrev, har du lyst til å senda oss eit reisebrev tek me også i mot det.