Fitjar skulekorps fylte kyrkja med vellyd og eit publikum som kunne ta draumar med seg heim i nordavinden etter konserten laurdag kveld.

På programmet stod variert musikk frå barnesongar, kveldssongar, folketonar, salmar og hymner til populærmusikk frå 80-talet, alt under leiing av dirigent Svein Roger Koppang. Konserten «Songs from a secret garden» kom i stand med støtte frå Norsk Tipping og Norges Musikkorps Forbund gjennom prosjektet «Drømmekonserten». Formålet med prosjektet er å nå ut til eit breitt publikum og å samarbeida med andre kulturaktrar i lokalmiljøet.

Denne gongen hadde skulekorpset bedt med seg ein trufast «slitar» i det lokale kulturlivet, Osternes Mannskor, som me alle kjenner frå før. Dei andre gjesteartistane denne gongen var ikkje fullt så kjende for det store publikummet, men viste seg som eit friskt pust i kyrkja. Ei gruppe på 12 unge dansarar frå Fitjar kulturskule har hatt undervisning av danselærar Jorunn Whittaker i snart to år. Dette var ein av dei første gongene det har vore danseopptreden i kyrkja, og første gongen nokon av dansegruppene i kulturskulen opptrer utanfor kulturskulen sine eigne arrangement og lokale.

Å invitera til konsert er motiverande for eit korps, og draumen er å få spela for fulle hus. I går fekk Fitjar skulekorps igjen oppfylt draumen sin. I kyrkja var rundt 180 betalande tilhøyrarar, som fylte lokalet saman med over 50 aktørar. Og felles for deltakarar og publikum var heilt sikkert at dei fekk oppfylt draumar!

Høgdepunkta stod formeleg i kø etter kvart som løyndomane frå «den hemmelege hagen» blei avslørte. Skulekorpset er velsigna med instrumentalsolistar som held eit høgt nivå. Den første solisten som var i elden i går, var Guro Rimmereid på flygelhorn i «Domen». Dette stykket er komponert til Trondheim by sitt 1000-årsjubileum i 1997, og er tileigna Nidarosdomen,  den største katedralen i Noreg. Guro stod for eit av dei absolutte høgdepunkta i konserten, og viste at ho ikkje står noko til atters for dei andre ungdommane som har opptredd oftare som solistar. Dei litt meir røynde solistane innfridde denne gongen også. Anne Lunde gjorde sterkt inntrykk med kornetten sin, spesielt i «Ved Nesland kyrkje», av Henrik Lyssand. Det same kan me seia om unge Oda Rydland som spela «Men går jag over engarna». Her fekk ho vist kva euphonium tyder, nemleg vellyd! Minst like mykje vellyd får 18 år gamle Ragnhild Prestbø ut av instrumentet sitt.  

Songsolistane i korpset er kanskje dei mest talentfulle og spanande av alle. Silje Rydland, Audun A. Mehammer og Marthe Volden Nordfonn gledde publikum med kvar sine solonummer før dei song saman «På bredden». Silje imponerte kanskje aller mest med ei ubegripeleg fin tolking av Sigvart Dagsland sin låt «Djupe spor», eit nummer som kom inn på programmet i siste liten.

Osternes Mannskor er ein institusjon i Fitjar-bygda, og skuffa ikkje denne gongen heller. Men korleis kan dei skuffa med ein solist som Tom Rydland, og ein dirigent som Ole Christian Ottestad? Bånsullen som desse to song saman med unge Oda Rydland, var eit absolutt høgdepunkt under konserten. Men det største høgdepunktet blant alle var nok korpset si framføring av «Vitae Lux» – livets lys, som har blitt forkynt i kyrkja i 1000 år.

Ordførar Wenche Tislevoll uttrykte glede over at me har så rikt kultur- og musikkliv i Fitjar, og retta ein spesiell takk til solistane og dirigent Svein Roger Koppang. «Trollmannen frå Sagvåg», for å nytta orda til skulekorpsleiar Tom Rydland, fekk då òg ekstra applaus under blomsteroverrekkinga. «Ungane er glade i deg, og me er glade i deg», sa Tom til stor jubel frå både aktørar og publikum.

Sjølv sa dirigenten seg godt fornøgd med konserten, der alt sat som det skulle, knapt ein einaste tone var feil! Konserten var lang, over halvannan time, men alle aktørane greidde seg godt, sjølv om dei yngste berre er ni år. Alt gjekk som ein draum, dette blei ein kveld for å oppfylla draumar, både for musikantar og eit takknemleg publikum.

Me har sagt det før, og seier det gjerne igjen: Ditta lika me – ditta vil me ha meir av!