Unge skyttarar med pokalar for miuniatyrskyting haust 2018 og vår 2019. Foto: Kjetil Rydland.

I førre veke samlast ein heil gjeng unge skyttarar – og nokre få vaksne – i skyttarhuset i Årskog for å ta imot velfortente pokalar for innsatsen sin.

Leiaren i Fitjar Skyttarlag, Anna Bodil Hestenes Tislevoll, hadde fleire fat med flotte pokalar å dela ut til dei som hadde delteke i miniatyrskytinga i før og etter jul 2018. Med seg hadde ho Geir Raunholm, Kristian Isdahl og Oddvar Volden frå miniatyrnemnda.

Dei unge skyttarane hausta mange lovord for innsatsen sin; det same gjorde trenarane som har vore med og hjelpt til i vintersesongen. Skyttarlagsleiaren fortalte at mange tilreisande er imponerte over at me har så mange unge skyttarar i Fitjar.

Det var pokal til alle som hadde delteke anten hausten 2018 eller våren 2019. I tillegg var det ekstra pokalar til dei som hadde blitt lagmeistrar i dei ulike klassane. Størst juble haista kanskje Geir Raunholm for pokalen sin.

For første gong fekk ungdommar vera med då Fitjar Skyttarlag skipa til lagmeisterskap i feltskyting tidlegare i år. Naturlegvis vanka det pokalar til desse også. etter det me kunne sjå, var det berre Asbjørn Raunholm og Johannes Tufteland som var til stads under utdelinga.

Denne staute gjengen fekk pokalar for lagmeisterskap i miniatyr. Foto: Kjetil Rydland.
Geir Raunholm med pokalar til Asbjørn Raunholm og Johannes Tufteland for deltaking i feltskyting. Foto: Kjetil Rydland.
Kristian Isdahl overrekkjer pokal til Geir Raunholm for lagmeisterskap i miniatyrskyting. Foto: Kjetil Rydland.
Fine pokalar ti flinke skyttarar. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar Skyttarlag miniatyrskyting hausten 2018

Klasse NU
Espen Sætre
Jørgen Isdahl
Eskild Isdahl
Eldrid Fitjar
Marie Bergesen
Malin Vik
Eirik Gjøsæter
Einar Auestad
Regine Haukeland
Jonathan Midtsæter
Veslemøy Ivarsøy
Kari Aamyri
Ingrid Grimen
Camilla Vik
Felix Joelsson
Emil Koløen
Irmelin Havn
Joakim Bakke
Thomas Seddon
Patrick Helland
Leander Helland
Ola Sigurd Vestbøstad
Brian Midtun
Lars Olai Solli
Helena Solli
Tiran Rydland
Adina Rydland
Jim Morten Frøynes
Henrik Træet
Mathea Olsen Vik
Sondre Grimen
Johannes Tufteland

Klasse rekrutt:
Eirik Fitjar -793
Lars Sigurd Tufteland -784
Asbjørn Raunholm -780

Klasse eldre rekrutt
Sander Nordbustad -780
John Martin Pedersen

Damer
Anita Bakkane 794
Bente Fitjar
Monica Eilerås

Veteran:
Geir Raunholm

Kl.C
Vidar Grimen

Kl. D
Torstein Grimen

Miniatyrskyting våren 2019

Andrea Hillestad
Henrik Træet
Rune Holmedal
John Martin Pedersen
Felix Joelsson
Johannes Tufteland
Brian Midttun
Daniela Tislevoll
Emil Koløen
Jon Olav Rimbareid
Lars Olai Solli
Helena Solli
Sander Nordbustad
Jim Morten Frøynes
Leander Træet
Patrick Helland
Adina Rydland
Tiran Rydland
Leander Helland
William André Helland
Sondre Grimen
Marius Bårdsen
Kari Aamyri
Camilla Vik
Irmelin Havn
Jørgen Isdahl
Eskild Isdahl
Mathea Olsen Vik
Veslemøy Ivarsøy
Jonathan Midtsæter
Einar Auestad
Iselin Hillestad
Eirik Helland Gjøsæter
Tobias Vik
Malin Vik
Eldrid Fitjar

Klasse rekrutt
Asbjørn Raunholm

Klasse eldre rekrutt
Eirik Fitjar

Veteran
Geir Raunholm
Roger Træet
Geir Arne Gerhardsen

Damer
Monica Eilerås

Lagmeisterskap miniatyr 2019

Klasse NU
Brian Kvia Midttun
Lars Olai Solli
Helena Solli
Henrik Træet
Felix Joelsson
Eldrid Fitjar
Ola Sigurd Vestbøstad
Malin Vik
Rune Holmedal
Jim Morten Frøynes
Camilla Vik
Kari Aamyri
Andrea Hillestad
Iselin Hillestad
Mathea Olsen Vik

Klasse rekrutt
Johannes Tufteland 193
Asbjørn Raunholm 196

Klasse eldre rekrutt
Eirik Fitjar 199

Klasse NV
Monica Eilerås

Lagmeisterskap felt 2019

Klasse NU
Helena Solli 27/9
Lars Olai Solli 22/5

Klasse eldre rekrutt
Stian Larsen 20/13

Klasse rekrutt
Johannes Tufteland 27/11
Asbjørn Raunholm 26/5