Sonja Pedersen t.h. har hatt hovudansvaret for idrettsmerke i Fitjar i år. Foto: FP-arkiv/KR.

Tradisjonen tru nytta eldsjeler i Fitjar Idrettslag nyttårsaftan til å losa ei rekkje etternølarar gjennom prøvane til idrettsmerket, slik at talet for i år ser ut til å bli 54.

Det er ein godt fornøgd Øyvind Skålevik som melder dette i ettermiddag.

Fitjar var i fleire år blant dei beste i landet med omsyn til idrettsmerke i forhold innbyggjartalet, noko Fitjar Idrettslag hausta heider og ære for. Det ser ut til at gullalderen er over, men både Øyvind Skålevik, Sonja Pedersen og dei andre elsjelene skal ha all ære av innsatsen sin. Det same skal spreke fitjarbuar i alle aldrar; merketalet er framleis langt over landsgjennomsnittet.

Som vanleg tok eldsjelene imot etternølarar som ville bruka årets siste dag til å klara idrettsmerket. Sjølv om det var både grått og surt på banen i Fitjar Idrettspark i dag.

Øyvind Skålevik tek eit lite atterhald om at det kan dukka opp fleire idrettsmerke. Når dei endelege tala frå krinsane tikkar inn, kan sluttresultatet bli endå litt hyggelegare.