Arkivfoto: Fitjarposten

I årets første kvartal vart me 39 fleire innbyggjarar på Stord. Fitjar kommune har derimot opplevd ei nedgang på 16 personar i same periode.

Folketalsstatistikken som SSB publiserte måndag, syner at folkeveksten i Norge er svært låg. Ein må tilbake til 2001 for å finna eit kvartal med lågare folkevekst enn så langt i år.

Men dette ser ikkje til å vera tilfelle på Stord. Her har folketalet nemleg gått opp med 39 personar etter årsskiftet, og er no på 18.898.

Nord på øya har ein derimot liten grunn til å gle seg over dei ferske tala. På Fitjar har det nemleg vore ein nedgang i folketalet på 16 personar. Nedgang er det også i Kvinnherad og Sveio, medan Bømlo og Tysnes opplever folkevekst.

I slutten av mars var det 5.372.355 personar som budde i Noreg, ifølgje SSB.

Den låge befolkningsveksten kjem først og fremst av låg innvandring, som er den lågaste som er registrert sidan første kvartal 2001.

Slik er folketalet i utvalde kommunar: (utviklinga sidan årsskiftet i parantes)

Stord: 18.898 (+39)
Fitjar: 3173 (-16)
Bømlo: 11.971 (+14)
Kvinnherad: 13.061 (-10)
Tysnes: 2881 (+12)
Sveio: 5754 (-12)
Haugesund: 37.308 (-49)
Bergen: 284.208 (+279)