Fitjar rådhus. Foto: Fitjarposten-arkiv

Lesarinnlegg: Fitjar kommune har som et av mange klimatiltak mulighet til å installere solcellepanel på alle kommunale tak. Koalisjonen bør begynne med Rådhuset.

Av: Aksel Steinsvåg, med far fra Bømlo og mor fra Fitjar

Ifølge Haugaland Kraft dekker solcellepanel 15-20 % av årlig strømforbruk på takene til privathus. Kommunale bygg har ofte langt større takareal tilgjengelig. Det gjør potensialet mye større.

Levetiden til solcellepanel er ifølge Haugaland Kraft om lag 30 år. Vi kan se for oss store besparelser i strømutgifter for Fitjar kommune om denne politikken blir iverksatt.

Hvis du går rundt i Fitjar kommune i dag, så ser du ikke mange tak med solcellepanel installert. Dersom Fitjar kommune er sitt ansvar bevisst som premissleverandør i klima- og miljøvernsaken, kan solcellepanel på kommunale bygg sende signal til bedrifter og privathusholdninger om at solkraft er noe å satse på – selv i Norge. Alle munner drar i klima- og miljøvernsaken.

Koalisjonen er opptatt av å føre en ansvarlig politikk, går jeg ut fra. Fitjar kommune har neppe, selv med fylkeskommunal og statlig hjelp, økonomisk kapasitet til å plassere solcellepanel på alle sine tak over natten. Utbyggingen må høyst sannsynlig skje etappevis og over flere år. Jeg vil utfordre koalisjonen til å få økonomer til å lage et regnestykke som viser hva det vil koste, og hvilke besparelser det på sikt vil gi i kommunale strømutgifter. Det er viktig at det skal lønne seg for kommunen. Jeg vil ikke råde koalisjonen til å sette i gang dette arbeidet før debet og kredit er tatt hensyn til.

Fitjar kommune er en viktig del av beredskapen i samfunnet. Men totalforsvaret kan alltid forbedres. Jeg foreslår at koalisjonen får i stand en utredning for å se om det er mulig å installere batterier i alle kommunale bygg. De vil sørge for strøm i en begrenset periode, for eksempel tre uker, i tilfelle strømkrise. Ifølge Haugaland Kraft kan solcellepanel ikke kobles opp mot batterier i en privathusholdning grunnet brannsikkerhet. Men det kan tenkes at saken stiller seg anderledes for kommunale bygg. Det er uansett viktig med batterier, tror jeg – i tilfelle nasjonal krise. For drivstoffaggregater vil det ta tid å dele ut. Et batteri vil i hvert fall gi strøm i en begrenset periode. Og det er faktisk veldig viktig i en nødsituasjon. Nå er kvaliteten så god på batterier, og prisene så lave, at dette bør vurderes kjøpt inn.

Batterier i bygget og solcellepanel på taket av Rådhuset vil, tror jeg, være en god framtidsinvestering. Et sted må man begynne, og med disse tiltakene på Rådhuset vil koalisjonen sende et kraftig signal om at de tar beredskap og klima- og miljøvern på alvor.