Torsdag kveld 20. september vert det soknemøte i kyrkja om den nye liturgien.

I Fitjar kyrkje har ein prøvd den nye liturgien sidan påske. No skal medlemene få seie kva dei meiner om han. Sokneprest Olav Oma fortel til fitjarposten.no at under samlinga vil prestane først presentere den nye liturgien. Så vil det bli ei matøkt, før ein gjev rom for samtale, spørsmål og innspel i saka. 

– Det som kjem fram under dette møtet vil bli teke med som eit vedlegg til soknerådet sitt vedtak i saka. Dette vert sendt til biskopen som skal godkjenne det heile.

Liturgien vert godkjend frå to til fire år om gongen, opplyser sokneprest Olav Oma.