Midtfjellet Vindkraft AS vil om nokre veker sende søknad til NVE om 13-16 nye vindmøller på Midtfjellet. – Dette er innanfor rammene av den konsesjonen me har fått, seier dagleg leiar Erik Mortensen til fitjarposten.no.

Midtfjellet Vindkraft vil truleg sende søknaden i februar, og jobbar no med diverse analysar og anna som skal vere med. Mortensen vil ikkje spekulere i kor lang tid det vil ta før søknaden er behandla og eventuelt fleire vindmøller på fjellet vert ein realitet. Men prosjektet har allereie vore ute til høyring, og uttalen derifrå vil bli lagt ved.

-No har me sett i gang eit utviklingsprosjekt for fase 3. Så får me sjå om dette har økonomisk verdi og om eigarane, Vardar og EB, Østfold Energi og Fitjar Kraftlag, finn  det interessant å finansiere denne fasen.

Sjølve konsesjonsøknaden skulle det logisk sett gå bra med sidan me er innanfor rammene av den konsesjonen me allereie har fått. Konsesjonen er på 150 MW installert effekt. Vindmøllene me har sett opp utgjer 110 MW. Men det blir fortetting, ikkje nye vindmøller utanfor det området me har fått tildelt, understrekar Mortensen.

No seier kanskje ikkje ordet installert effekt så mykje for vanlege folk som deg og meg. Kanskje me heller skal seie at ein i dag produserer 347 GWt (gigawatt-timar). Det er straum nok til 18 000 husstandar. Med fortetting vil ein kunne plussa på 130 GWh eller rundt 6700 husstandar til.

-Mange vender tommelen ned med omsyn til den økonomiske vinninga ein kan få ut av dette. Kva har du å seie til det?

– Eg har tru på prosjektet. Sjølv om det er for tidleg å konkludere, veit me allereie at vindmøllene med god vind produserer meir enn den kalkulerte nominelle effekten på 2,5 MW. Det ser derfor ut som at maskinparken er veldig bra, seier Mortensen til slutt.