Tysdag 1. november inviterer SNU til seminar om nye medium og marknadsføring.

Ein vil ta opp Sosiale medium som blogg, Facebook, LinkedIn, Twitter og liknande. Medium som gjev nye og spanande mogelegheiter for å gjera verksemda eller produkta synleg og attraktive for ulike målgrupper.

– Carl Christian Grøndahl frå Synlighet AS vil fortelja om «effektiv bruk av internett og nye medium for auke synlegheit og effektiv marknadsføring». Ein får også høyra om andre sine erfaringar i bruk av sosiale media i marknadsføringa, heiter det.

Nærare opplysningar og info per e-post: post@snu.as