Dei nye leilegheitene på Prestbø er snart innflyttingsklare. 18. juli er datoen.

Jostein Prestbø i PG-bygg fortel at fire av dei seks leilegheitene i prosjektet er ferdig då. Tre av dei er selde.

– Til dei to siste leilegheitene har me støypt grunnmuren, og får me sal på dei, kan dei takast i bruk rundt nyttår, legg han til.

På grunn av snømengdene i vinter gjekk to månader «vekk». Men med kjempeinnsats dei siste månadene har dei likevel klart å ferdiggjera bustadene til den oppsette datoen.

Sjå meir på www.pgbygg.no