Fitjar Kraftlag strekkjer no fiberoptiske kablar i Brandasund. Måler er at alle skal kunne kopla seg på breidband allereie i haust.

-Elles er det gjort ein stor jobb med å leggja nye straumkablar. Strekning etter strekning med høgspentlinjer i lufta vert fjerna og lagt i bakken. Transformatorar som før stod i stolpar, er no plasserte i kioskar på bakken, heiter det på kraftlaget sine nettsider.

Les meir på Fitjar Kraftlag sine nettsider.