Ein smykkedel, truleg av sølvet til ein Rogalandsbunad er funne i sentrum. 

Funnstaden var i nærleiken av Varehuset Larsen, og trur du dette kan vere noko du har mista, kan du ta kontakt med Svein Lunde på mobil: 971 59 009.