Advokat Tor Erling Staff sine kommentarar i "Lommemannsaka" har vakt reaksjonar. No er det i gang ein SMS-aksjon, også i Fitjar,  som tek avstand frå utsegnene hans.

I meldinga, som ein vert oppfordra til å sende vidare, heiter det: "Si nei til Staffs bagatellisering av seksuelle overgrep mot barn! Det er aldri, aldri barns feil at voksne tråkker over barns grenser for krenkelser. Og det er aldri lov å avfeie barns og deres pårørendes smerte over å ha blitt krenket.

Ta avstand fra Staffs uttalelser ved å sende denne SMS videre til så mange som mulig!", heiter det.