Ein stor dag for konfirmant Lorentze Waage og sokneprest Roald Drønen. Foto: Kjetil Rydland.

I dag har Fitjar kyrkje blitt fylt to gonger til konfirmasjonsgudsteneste, og høgtideleg og fint var det begge gongene. I morgon kjem turen til den tredje konfirmantpuljen.

Fitjar har for lengst begynt med fleire konfirmasjonsgudstenester, og godt er det, for elles hadde det blitt mykje for liten plass. I dag møtte godt over 300 opp på kvar av dei to gudstenestene, og sokneprest Roald Drønen stråla om kapp med konfirmantane, så me knapt kunne kjenna kor kald nordavinden var.

Konfirmantane blir møtte av blitslampar og forventningsfulle familiemedlemmer idet dei kjem inn til konfirmasjonshøgtida. Foto: Kjetil Rydland.

Me fekk med oss ei vakker og stemningsfull gudsteneste med sentral forkynning i dag. Vakkert var det med konfirmantane i sine i kvite kapper, sjølv om dei flagra i vinden. Og som vanleg var festkledde slektningar og vener eit vakkert syn med eit spel av ulike fargar i forskjellige festklede.

Dagens klokkar, Eli N. Simonsen, ønskte velkomen.

– Dette er ein stor dag, ikkje berre for dykk, men for heile kyrkjelyden, slo den glade klokkaren fast.

Sokneprest Roald Drønen leia liturgien på ein verdig og høgtidsfull måte. Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre heldt talen for konfirmantane. Saman stod dei to for forbønshandlinga for kvar enkelt konfirmant.

I talen sin tok kyrkjelydspedagogen utgangspunkt i dei tre kjende symbola hjarte, kross og anker. Ho minte dei unge på desse orda frå Jesus: – Ha tru på Gud og tru på meg!

– Hos Gud er det plass til kvar og ein av oss, sa Randi Lønning Matre i talen sin.

Høgtida blei avslutta med at kantor Jan Overweg slo seg retteleg laus på det nye orgelet.

Våre beste gratulasjonar til alle konfirmantane og familiane deira.

Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre i spissen for prosesjonen med kappekledde konfirmantar. Foto: Kjetil Rydland.
Randi Lønning Matre og Roald Drønen bad for den enkelte konfirmant. Foto: Kjetil Rydland.
Kors, hjarte og anker far sentrale element i talen til kyrkjelydspedagogen. Foto: Kjetil Rydland.
Det er sjeldan det er så grønt under konfirmasjon i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.