Tilbodet om ope basseng på laurdagane har blitt teke imot med opne armar av fitjarbuen.

Fitjar kommune ser ut til å ha møtt møtt foreldre og barn heime då det blei løyvt nokre ekstra kroner til å opna bassenget nokre laurdagar i haust. Folk har gått mann av huse for å læra ungane å symja. I går var bassenget ope for tredje laurdag på rad, og bassenget var fullt av folk då Fitjarposten var innom. 

Per Thorland er leiar i fotballgruppa, som har ansvaret for vakthaldet desse åtte laurdagane i haust. I går var han sjølv badevakt, og fortel om mykje folk i bassenget. På det meste var det over 20 ungar uti vatnet, men det går fint når foreldra er med, og det står to røynde badevakter på land. Alt i alt reknar han med at rundt 50 menneske var uti bassenget i går, med smått og stort.

Me snakka med fleire som var i full gang med å læra å symja. Blant desse var Gabriel Helland Kannelønning. Faren heiter Erlend, og fortel at no går dei ikkje heim før guten har lært å symja!