Mandag 10. september avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg. I alt 206 kommuner har også valgdag søndag 9. september. Oversikt over åpningstider og valglokaler i den enkelte kommune kunngjøres av kommunen. 3 618 000 velgere har mulighet til å stemme ved årets valg. På valgdagen må velgerne stemme i den kommunen de er manntallsført, det vil si den kommunen de hadde registrert bostedsadresse 30. juni i år.

Nytt i år: Velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg
De vanligste typer legitimasjon er pass, førerkort og bankkort, men også annen type legitimasjon kan brukes.

– Kravet til legitimasjonen er at den inneholder navn, fødselsdato og bilde. Men dersom den som tar imot stemmen kjenner velgeren, er det likevel ikke nødvendig med legitimasjon, sier fung. kommunikasjonssjef Anne Marit Schiong.

Valgkort
Alle velgere har fått tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig med valgkort for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom velgerne tar det med. Det vil også gå raskere for velgerne å få stemt.

Gi personstemmer
– Velgere som ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må gi personstemmer. Dette gjør de ved å sette et kryss i ruten foran de kandidatene de ønsker å stemme på. Det er lov å gi personstemme til så mange kandidater man vil, sier Anne Marit Schiong. – Hvis man ikke gir personstemmer, vil kandidatene bli valgt inn i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen.

Stemmesedlene skal brettes og stemples
På valgdagen skal det ikke brukes stemmeseddelkonvolutt. Stemmesedlene skal brettes av velgeren og stemples av en valgfunksjonær før velgeren selv legger dem i valgurnen.

Informasjon om den praktiske stemmegivningen finnes i alle valglokaler. Alle husstander har også mottatt en brosjyre som forklarer dette nærmere.

Veiledning og hjelp
Dersom en velger trenger veiledning eller hjelp i valglokalet, kan velgeren henvende seg til en av valgfunksjonærene. Det er ikke lov å få bistand fra familiemedlemmer eller venner inne i selve valglokalet. En velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan likevel selv peke ut en ekstra hjelper blant de som er til stede.

Dersom en bevegelseshemmet velger ikke kan ta seg inn i valglokalet, kan velgeren avgi stemme rett utenfor valglokalet. Da vil to valgfunksjonærer komme ut, gi nødvendig hjelp og ta imot stemmen.

PRM: valg.no

types of anabolic steroids