Inngangspartiet.

Det har kome mange spørsmål om korleis det nye butikkopplegget til REMA 1000 blir. Jo Kjetil Strand har sendt oss teikningar.

Som ein ser av bileta vil ein nytta mykje eksisterande bygningsmasse. Ny bensinstasjon som blir ein sjølvbetent Uno X-stasjon, og den nye verkstaden, vil koma på andre sida av bygget, mot aust. Arkitekt for det heile har vore Anne Britt Tornes.

Inngangspartiet.

Leilegheiter i sør.
Leilegheiter i sør.